Mokymai Prezentacijos Auditorijos Video mokymai Registracija
 

Mokymai ir konferencijos

Mokymu sritys

Mokymai profesijoms

Vyksta miestuoseBuhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai pažengusiems (tiesioginiai vaizdo kursai) 2018.03.06-2018.04.12

Seminaro metu sužinosite

Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursuose pažengusiems nagrinėjami daugiausia diskusijų sukeliantys buhalterio darbo aspektai. Pateikiamos praktinės situacijos, kurios nagrinėjamos ir sprendžiamos kartu su patyrusia kursų lektore, o kursų dalyviai nagrinėjimui gali pateikti savo situacijas. Šie kursai skirti dirbantiems buhalterinį darbą specialistams, kurie gerai išmano apskaitos vedimo klausimus, savarankiškai teikia atskaitomybę ir sprendžia mokestines problemas.

Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai pažengusiems – skirti buhalteriams, kurie savarankiškai sudarinėja ir teikia atskaitomybę.

Temos:

Turto apskaita.
• Ilgalaikio turto apskaita:
o nematerialiojo,
o materialiojo,
o finansinio,
o kito ilgalaikio turto,
o biologinio.
• Trumpalaikio turto apskaita:
o atsargų,
o išankstinių mokėjimų,
o nebaigtų vykdyti sutarčių,
o gautinų sumų,
o kito trumpalaikio turto,
o pinigų.

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaita.
• Nuosavo kapitalo apskaita:
o kapitalo,
o perkainojimo rezervo,
o rezervų,
o nepaskirstytojo pelno (nuostolio),
o dotacijų ir subsidijų.
• Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų apskaita:
o po vienerių metų mokėtinų,
o per vienerius metus mokėtinų.

Pajamų ir sąnaudų apskaita.
• Pajamų ir sąnaudų pripažinimas.
• Pajamų ir sąnaudų grupavimas.
• Pajamų apskaita:
o pardavimo,
o kitos veiklos,
o finansinės ir investicinės veiklos,
o pagautės.
• Sąnaudų apskaita:
o pardavimo savikainos,
o veiklos,
o kitos veiklos,
o finansinės ir investicinės veiklos,
o netekimų,
o pelno mokesčio.

Apskaitos politika ir finansinės atskaitomybės rengimas.
• Apskaitos politika.
• Finansinės atskaitomybės rengimas.
• Apskaitiniai įvertinimai.
• Apskaitos klaidos ir jų taisymas.

Pelno mokestis.
• Pelno mokesčio PLN204 deklaracijos pildymas ir iškilusių praktinių klausimų analizė;
• Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų nustatymo problematika. Konkrečių pavyzdžių analizė;
• Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Sudėtingų situacijų analizė;
• Reklamos ir reprezentacijos sąnaudų pripažinimo problematika;
• Pelno mokesčio lengvatų taikymas;
• Beviltiškų skolų pripažinimas: dokumentacija, įrodymai, apskaita;
• Mokestinių nuostolių perkėlimo ir perdavimo tvarka.

Pridėtinės vertės mokesčio naujovės ir aktualijos.
• PVM deklaracijų pildymo probleminių klausimų analizė;
• Mokėtinos PVM sumos tikslinimas dėl beviltiškų skolų;
• PVM atskaitos probleminiai klausimai;
• PVM lengvatų taikymo naujovės;
• 0 % PVM tarifo taikymo problematika;
• ES direktyvų, reglamentuojančių PVM klausimus, taikymas.

Nekilnojamojo turto mokesčio aktualijos.
• NT mokesčio apmokestinimo tvarka;
• Brangaus nekilnojamojo turto apmokestinimas;
• Mokesčio skaičiavimo ypatumai;
• Mokesčio objektas ir tarifų nustatymo tvarka;
• NT mokesčio deklaracijos pildymas ir pateikimas.

Teisės klausimai, žinotini buhalteriui.
• Buhalterio atsakomybė;
• Darbo teisės aktualijos;
• Juridinių asmenų veiklos teisiniai aspektai;
• Skolų valdymo teisiniai klausimai.

Papildoma informacija:

Tiesioginiai vaizdo kursai – nauja, įdomi, šiuolaikiška ir daug galimybių teikianti mokymosi priemonė, šiuo metu ypač populiarėjanti. Tai internete vykstantys tiesioginiai seminarai, konferencijos ar kursai, kai tam tikrą valandą visi užregistruoti vartotojai gali per specialiai sukurtą nuorodą realiuoju laiku matyti ir girdėti lektorių. Tiesioginių vaizdo kursų metu klausytojai gali ne tik klausytis lektoriaus, matyti dėstomą mokomąją medžiagą, skaidres, bet ir tiesiogiai užduoti klausimus dėstoma tema. Tai ypač svarbu, nes lektorius tokiu būdu gauna atgalinį ryšį su auditorija, o tiesioginiai vaizdo kursai tampa dar efektyvesni abiem pusėms. Šalia tiesioginių vaizdo kursų gali vykti ir klausytojų diskusija. Lektorius dėstyti gali tiesiog būdamas mokymų klasėje prie kompiuterio. O klausytojams niekur nereikia vykti, užtenka turėti kompiuterį, internetinę vaizdo kamerą ir internetą. Taupomi du svarbiausi dalykai: laikas ir pinigai.
Kursai vyksta visoje Lietuvoje

Kursų trukmė – 60 akademinių valandų. Jūsų patogumui organizuojamos vakarinės ir šeštadieninės grupės.

Vakarinės grupės.
Kursai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais po 5 ak. val. per dieną. Kursų pradžia – 16.30 val., pabaiga – 20.30 val. Kursai trunka 6 savaites.

Šeštadieninės grupės.
Kursai vyksta šeštadieniais po 7 – 8 ak. val. per dieną. Kursų pradžia – 9.00 val., pabaiga – 17.00 val. Kursai trunka 8 savaites.

Kiekvienas dalyvis gauna:

• išsamią mokomąją medžiagą;
• 40 Eur vertės kuponą, suteikiantį galimybę apsilankyti bet kuriame UAB „Mokesčių srautas“ seminare (pasiūlymas galioja 12 mėnesių nuo kursų baigimo);
• Darbo pradžiai būtiną darbo įrankį – internetinės dokumentų duomenų bazės IBA http://iba.countline.lt/ prenumeratą 3 mėn.;
• kursų baigimo pažymėjimą.

Planuojamų tiesioginių vaizdo kursų pradžios data:

kovo 6 d. (vakarinė grupė).

Kursai vyksta surinkus klausytojų grupę. Grupės renkamos nuolat.

Sertifikacija:

UAB „Mokesčių srautas“ įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 27V-2 „Dėl valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 2-82).

UAB „Mokesčių srautas“ yra įrašytas į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus.

Mokymų data ir vieta
Data: Nuo 2018-03-06 iki 2018-04-12.Miestas: Visoje Lietuvoje.Vieta: Dalyvio namuose arba darbo vietoje

Kalba

Lietuvių


Mokymų sritysFinansai, Mokesčiai, Mokesčiai, Finansinė atskaitomybė
ProfesijosBuhalteriams, Finansininkams, Finansininkų asistentams
Data2018-03-06
Trukmė60 ak. val.
Šalis, MiestasLietuva, Visoje Lietuvoje
AdresasDalyvio namuose arba darbo vietoje
Kaina EUR (be PVM)420.00 EUR
Nuorodahttp://www.countline.lt/events/buhalterines-apskaitos-ir-mokesciu-kursai-pazengusiems-tiesioginiai-vaizdo-kursai-2016/
FailasBUH_pazenge.jpg
Užsisakyti | Demo


Programavimo paslaugos
Apie Auditorija.lt | Paslaugos | Kontaktai | Konferencijų salių nuoma | Maistas renginiams / Catering | Klientams