Mokymai Prezentacijos Auditorijos Video mokymai Registracija
 

Mokymai ir konferencijos

Mokymu sritys

Mokymai profesijoms

Vyksta miestuose„Personalo dokumentų tvarkymas įsigaliojus naujos redakcijos Darbo kodeksui” Praktiniai mokymai su konkrečių dokumentų pavyzdžiais. Ukmergėje

Lektoriai:
Mini Virginija Chreptavičienė

Dr. Virginija Chreptavičienė baigė Kauno technologijos universitetą, kuriame ir apginė socialinių mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1990–2013 ... Daugiau »

Seminaro metu sužinosite

Mokymų programa:

1. Naujų privalomų darbo tvarkų rengimas:
- Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo struktūra, turinys;
- Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašo struktūra ir turinys;
- Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo darbo vietoje tvarkos aprašo -
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarkos aprašo struktūra, turinys.
2. Darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų iki naujojo Darbo kodekso, pakeitimas, papildymas:
- Rekomendacijos turinio pakeitimui, papildymui.
3. Darbo sutarčių sujungimas, turinio keitimas, papildymas, naujų rengimas (turinio reikalavimai) įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui:
- Dviejų darbo sutarčių, sudarytų su vienu darbuotoju iki naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo, sujungimo įforminimas;
- Darbo sutarties, sudarytos iki naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo, pakeitimo, papildymo įforminimas;
- Naujosios darbo sutarties turinys: kurias būtinas ir papildomas sąlygas joje svarbu nurodyti?
- Laikino pavadavimo, papildomo darbo (sujungimo bei sugretinimo) įforminimas;
- Darbo sąlygų keitimo darbdavio arba darbuotojo iniciatyva įforminimas;
- Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas (šalių susitarimu, vienos iš šalių iniciatyva, nesant šalių valios);
- Projektinio darbo sutartis, jos ypatumai, sutarties turinys. Kaip elgtis, kai projekto vykdymas tęsiasi ilgiau nei 2 metus?
4. Darbo ir poilsio laiko reglamentavimo naujovės:
- Darbo laiko apskaita: kuriais atvejais neprivaloma darbo laiko apskaita?
- Kasmetinių atostogos: jų suteikimo tvarka? Kaip po Darbo kodekso įsigaliojimo perskaičiuojamos sukauptos kasmetinės atostogos darbuotojams, kurių darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas?
- Kasmetinių atostogų suteikimas, kai sujungiamos dvi sutartys; kai darbuotojas atlieka pagrindinį ir papildomą darbą pareigų sujungimas)?
- Kaip įforminamas darbuotojo prašymu ir darbdavio sutikimu suteikiamas nemokamas ne daugiau kaip 1 darbo dieną laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti?
- Papildomos ir pailgintos atostogos: suteikimo ir įforminimo tvarka?
Atsakymai į mokymų dalyvių klausimus. Diskusija.

Kalba

Lietuvių


Tikslinės grupės aprašymas

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui, vis dažniau darbdaviams (arba jų įgaliotiems asmenims) kyla klausimų, kaip teisingai jį taikyti praktikoje.

Kviečiame į 6 ak. val. praktinius mokymus, kurių metu bus pateikiami ir analizuojami konkretūs dokumentų pavyzdžiai. Juose pateikto turinio svarba bus pagrindžiama teisės aktais.

DĖMESIO! Kiekvienas mokymų dalyvis gaus pavyzdinius dokumentus: Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarkos aprašą, Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašą, Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo darbo vietoje tvarkos aprašą, Darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarkos aprašą, Darbo tvarkos taisyklių pakeitimo, papildymo rekomendacijas, pavyzdinę darbo sutarties formą.

Mokymų sritysPersonalas, Administravimas, Biuro administravimas, Sekretoriavimas, Vadovavimas, Mokymai įmonėms
ProfesijosVisiems
Data2017-10-26
Trukmė6 ak.val.
Šalis, MiestasLietuva, Visoje Lietuvoje
AdresasVšĮ „Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras“, Kęstučio a. 2-2, Ukmergė
Kontaktai8 671 13383 Dangira
Kaina EUR (be PVM)75.00 EUR
Akcijos sąlygosDalyvaujant daugiau nei vienam atstovui iš tos pačios organizacijos, kiekvienam dalyviui taikoma papildoma 10 Eur nuolaida mokymų kainai!
Nuorodahttp://www.ziniucentras.lt/events/aktualus-darbo-kodekso-pakeitimai-ir-ju-taikymas-praktikoje-nuo-2017-m-liepos-1-d-2/
Užsisakyti | Demo


Programavimo paslaugos
Apie Auditorija.lt | Paslaugos | Kontaktai | Konferencijų salių nuoma | Maistas renginiams / Catering | Klientams