Mokymai Prezentacijos Auditorijos Video mokymai Registracija
 

Mokymai ir konferencijos

Mokymu sritys

Mokymai profesijoms

Vyksta miestuoseES duomenų apsaugos reglamentas: pasiruoškite ir suvaldykite milijoninių baudų riziką

Seminaro metu sužinosite

Seminaro lektorius - dr. Julius Zaleskis, Vilniaus universiteto lektorius ir advokatas (www.dataprotection.lt). Konsultuoja dėl ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo, apmoko duomenų apsaugos pareigūnus, rengia duomenų apsaugos mokymus bendrovėms ir įstaigoms.

Seminaro data: 2018 m. kovo 23 d.
Seminaro vieta: viešbutyje „Best Western Vilnius“, Konstitucijos pr. 14, Vilnius

2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Jis pareikalaus daug laiko ir resursų iš kiekvienos Lietuvos bendrovės ir įstaigos. Reglamentas nustatys baudas iki 20 mln. Eur arba 4% metinės apyvartos už netinkamą darbuotojų, klientų, partnerių, el. pašto adresų kontaktų, interneto puslapių lankytojų ir kitų asmenų duomenų naudojimą, masinį el. pašto laiškų siuntimą ar neteisėtą vaizdo stebėjimą. Organizacijos turės paskirti ir apmokyti už duomenų apsaugą atsakingą duomenų apsaugos pareigūną arba deleguoti šią funkciją paslaugų teikėjui. Reglamentas pareikalaus atskirti sutikimus dėl duomenų tvarkymo nuo sutarčių. IT sistemoms ir procedūroms bus reikalinga iš anksto atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą. Reglamentas nustatys daugybę naujų pareigų. Pasiruošimu reglamentui būtina pasirūpinti jau dabar.
Seminaras aktualus visoms Lietuvos bendrovėms ir įstaigoms, ypač prekybos tinklams, prekybos centrams, mažmeninės prekybos bendrovėms, degalinėms, elektroninėms parduotuvėms, energijos paslaugų teikėjams, komunalininkams, socialinių tinklų, el. pašto ir kitų internetinių paslaugų teikėjams, duomenų centrams, paslaugų centrams, farmacininkams, bankams, kredito unijoms, draudimo bendrovėms, ryšio operatoriams, marketingo bendrovėms, sporto klubams, švietimo ir mokymo įstaigoms, daug darbuotojų turinčioms gamykloms ir įstaigoms.

PROGRAMA

1. ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: kas tai, kada jis bus taikomas, svarbiausios naujovės

2. ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimai: ko reglamentas pareikalaus iš kiekvienos bendrovės ir įstaigos?

3. Duomenų apsaugos auditas – pirmas žingsnis į atitiktį ES bendrajam duomenų apsaugos reglamentui. Kokie jo tikslai ir nauda? Kaip jį atlikti?

4. Duomenų apsaugos pareigūnas: kaip paskirti tinkamą pareigūną? Kokios jo funkcijos? Darbuotojas ar išorės paslaugų bendrovės teikėjas?

5. Atskaitomybės principas: ką jis reiškia? Kaip bendrovės ir įstaigos turės įrodyti atitiktį ES bendrajam duomenų apsaugos reglamentui?

6. Numatytoji ir standartizuotoji duomenų apsauga (data protection by design data protection by default): kaip integruoti duomenų apsaugą į kuriamas ir naudojamas IT sistemas, įrenginius, procesus?

7. Sutikimai dėl duomenų tvarkymo: kokie sutikimai bus laikomi negaliojančiais? Kaip peržiūrėti esamus sutikimus? Kada galima tvarkyti duomenis be sutikimo?

8. Informacijos apie duomenų tvarkymą teikimas asmenims: kokią papildomą informaciją reiks pateikti? Kokiu būdu turi būti pateikta informacija?

9. Pranešimai apie Duomenų saugumo pažeidimus: kas yra duomenų saugumo pažeidimas? Kada apie jį reikės pranešti priežiūros institucijai, o kada duomenų subjektui? Per kokį laiką reikia pateikti pranešimą?

10. Teisė į duomenų perkeliamumą: kokius duomenis reikės pateikti asmenims, kada reikės duomenis persiųsti kitai organizacijai, kokiu formatu teikiama informacija?

11. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas: kada jį reikės atlikti, kaip jis atliekamas, ką jis turi konstatuoti?

12. Išankstinės konsultacijos su priežiūros institucija: kada jos bus reikalingos? kaip jos vyks? kaip turės elgtis priežiūros institucija?

13. Baudos iki 20 mln. Eurų: kaip valdyti jų riziką, kaip švelninama atsakomybė, kokias procedūras įdiegti organizacijoje?

14. Vieno langelio (one stop shop) priežiūros principas: kaip nustatyti, kuri priežiūros institucija prižiūrės tarptautinę įmonių grupę? Kada priežiūrą galės atlikti Lietuvos Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija?

15. Veiksmų planas: ką reikia atlikti iki 2018 m., kad būtų užtikrinta atitiktis ES bendrajam duomenų apsaugos reglamentui.

Daugiau apie lektorių:
Lektorius nuo 2008 m. konsultuoja didžiausias Lietuvos ir tarptautines bendroves visais duomenų apsaugos klausimais. Atstovauja įmonėms ir įstaigoms Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje ir teismuose. Parengė ir nuo 2012 m. dėsto duomenų apsaugos teisės dalyką Vilniaus universitete. Vedė daugiau nei 20 mokymų verslui, valstybės institucijoms, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitais duomenų apsaugos klausimais. Duomenų apsaugos klausimais paskelbė daugiau nei 5 publikacijas ir daugiau nei 15 ekspertinių komentarų žiniasklaidoje. Kaip nacionalinis ekspertas rengė Europos Komisijos ir Europos Tarybos studijas, stažavosi Britų tarptautinės ir lyginamosios teisės institute.

Papildoma informacija:
Seminaro trukmė: 10.00-15.15 (6 akad.val.)
Dalyvių registracija: 9.30-10.00
Pietų pertrauka: 12.15-13.00

Dalyvio mokestis - 125 Eur (+PVM). Į kainą įskaičiuota metodinės medžiagos komplektas, dalyvio pažymėjimas, pietų pertrauka. Užpildytą registracijos anketą prašytume siųsti el. p. info@ziniuera.lt faksu (8 5) 205 1493 arba registruokitės internetu http://www.ziniuera.lt/.

Kalba

Lietuvių

Organizatorius

UAB "Žinių era"

UAB "Žinių era"


Užsisakyti | Demo


Programavimo paslaugos
Apie Auditorija.lt | Paslaugos | Kontaktai | Konferencijų salių nuoma | Maistas renginiams / Catering | Klientams