Mokymai Prezentacijos Auditorijos Video mokymai Registracija
 

Mokymai ir konferencijos

Mokymu sritys

Mokymai profesijoms

Vyksta miestuoseASMENS DUOMENŲ APSAUGOS REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO ĮMONĖSE AKTUALIJOS, REKOMENDACIJOS IR PAVYZDŽIAI. KOMERCINIŲ PASLAPČIŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS

Lektoriai:
Mg Juristė konsultantė Marina Guptor

Šiuo metu – UAB „Pačiolis“ juristė-konsultantė, UAB „Pačiolio“ prekyba“ juristė. Knygų „Mokesčių administravimas per 2 savaite... Daugiau »

Vd Vaidotas Dauskurdas

Teisininkas

Seminaro metu sužinosite

SEMINARO PROGRAMA

1. Įmonėje renkamų, tvarkomų ir saugomų asmens duomenų „revizija“ – faktinės situacijos įvertinimas:
1.1. personalo (darbuotojų) asmens duomenys: ką galima ir ko nepatariama kaupti. Ypatingi duomenys (asmens kodas, sveikatos būklės pažyma, darbuotojų bylos ir pan.), jų rinkimo pagrįstumas, galimi pavojai;
1.2. pardavimai fiziniams asmenims, pirkimai iš jų. Asmens duomenų kaupimui ir saugojimui keliami reikalavimai;
1.3. kitų asmens duomenų, susijusių su įmonės veikla (asmens duomenys interneto svetainėje, filmuojama medžiaga ir pan.), rinkimas ir tvarkymas;
1.4. buhalterinės apskaitos tvarkymo tikslams renkamų ir tvarkomų asmens duomenų naudojimo ir saugojimo ypatumai. Buhalterijos darbuotojams kylančios grėsmės;
1.5. buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas teikiančių įmonių veiklos specifika.
2. Įmonės vidaus dokumentų dėl asmens duomenų tvarkymo parengimas:
2.1. visos įmonėje surinktos ir saugomos asmens duomenų apsaugos politikos parengimas;
2.2. darbuotojų asmens duomenų apsaugos politikos parengimas, darbo sutarčių keitimas;
2.3. papildomų tvarkų parengimas;
2.4 duomenų apsaugos pareigūno pareigybė.
3. Asmens duomenų subjekto teisės ir įmonės pareigos:
3.1. asmens teisė susipažinti su įmonėje surinktais ir saugomais jo asmens duomenimis;
3.2. teisė būti pamirštam ir pareiga panaikinti su asmeniu susijusius duomenis;
3.3. teisė reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (tvarkytojui).
4. Įmonių komercinės paslaptys ir jų apsaugos aktualijos (pagal naujai priimtą Komercinių paslapčių teisinės apsaugos įstatymą).

SEMINARAS vyks nuo 13.00 iki 17.00 val.
VILNIUJE, UAB „Pačiolis“ patalpose, Kalvarijų g. 129 – rugpjūčio 28 d.

Kalba

Lietuvių


Užsisakyti | Demo


Programavimo paslaugos
Apie Auditorija.lt | Paslaugos | Kontaktai | Konferencijų salių nuoma | Maistas renginiams / Catering | Klientams