Mokymai Prezentacijos Auditorijos Video mokymai Registracija
 

Mokymai ir konferencijos

Mokymu sritys

Mokymai profesijoms

Vyksta miestuoseUAB "AVGO Group"

Mūsų tikslas – tobulinti žmogiškuosius išteklius, kelti darbuotojų kvalifikaciją orgazinuojant profesionalius mokymus bei sistemingai atnaujinti efektyviai profesinei veiklai būtinas žinias.

Mūsų veikla

*technino/gamybinio personalo mokymai;
*administracijos darbuotojų mokymai;
*Europos sąjungos finansuojamų projektų rengimas ir administravimas;
*kitos paslaugos.

Mūsų pasiekimai

Mūsų darbas įvertintas Švietimo ir mokslo ministerijos, Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos išduotais sertifikatais. Įmonė įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

„AVGO Group“ teikiamomis paslaugomis pasitiki didžiausios Lietuvos įmonės – tai yra geriausias mūsų veiklos įvertinimas!

Dirbame kartu su klientu. Mums svarbu išsiaiškinti Jūsų tikslus bei profesinius lūkesčius – kuo daugiau sužinome, tuo naudingesni galime būti organizacijai.

Kontaktai

Adresas: Lukiškių g. 3, Vilnius

Tel.nr.: +370 600 17825

Tinkalapis: www.avgo.lt


Pavadinimas Miestas Mokymų pradžia Kalba Kaina
LST EN ISO/IEC 17020:2012 “Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020:2012)” reikalavimų samprata ir taikymas Vilnius 2020-08-25 Lietuvių 149.00 EUR
Švaresnės gamybos galimybių įvertinimas pramonės įmonėse Kaunas 2020-09-09 Lietuvių 690.00 EUR
Juslinė analizė pieno ir mėsos gaminiuose: atlikimo technika, reikalavimai laboratorijai, įrangai ir vertintojams, tyrimų metodai Kaunas 2020-09-08 Lietuvių 139.00 EUR
Aplinkosauginiai reikalavimai planuojant ūkinę veiklą: PŪV PAV procedūrų taikymo praktika, sąsajos su planavimo ir projektavimo etapais Vilnius 2020-06-17 Lietuvių 149.00 EUR
GMP+ Gerosios gamybos praktikos standartų reikalavimai, įgyvendinimas ir vidinis auditas Kaunas 2020-06-11 Lietuvių 139.00 EUR
Valstybės atsakomybė ir žalos dėl neteisėtų valstybės ir vietos savivaldos institucijų veiksmų atlyginimas Vilnius 2020-08-25 Lietuvių 139.00 EUR
Matavimo neapibrėžties vertinimas ir sprendimo taisyklių taikymas cheminių tyrimų laboratorijose Kaunas 2020-06-18 Lietuvių 149.00 EUR
Ekologiško maisto gamyba ir platinimas: kontrolės sistemos sudarymas, reikalavimai ženklinimui, imortui/eksportui, naujo ekologinės gamybos reglamento apžvalga Kaunas 2020-08-20 Lietuvių 139.00 EUR
Pramoninių nuotekų valymas: teršalų valymo būtinybė, problemos, galimybės ir perspektyvos, teršalų prigimties ir valymo metodų derinimas Kaunas 2020-06-18 Lietuvių 139.00 EUR
Standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“ reikalavimai ir praktinis taikymas Vilnius 2020-08-18 Lietuvių 149.00 EUR
Tai - mokymai įmonėms, kurie yra rengiami Jums susisiekus ir suderinus laiką su organizatoriumi. Jų kontaktus rasite organizatoriaus peržiūroje.
Užsisakyti | Demo


Programavimo paslaugos
Apie Auditorija.lt | Paslaugos | Kontaktai | Konferencijų salių nuoma | Maistas renginiams / Catering | Klientams