Mokymai Prezentacijos Auditorijos Video mokymai Registracija
 

Mokymai ir konferencijos

Mokymu sritys

Mokymai profesijoms

Vyksta miestuoseUAB "AVGO Group"

Mūsų tikslas – tobulinti žmogiškuosius išteklius, kelti darbuotojų kvalifikaciją orgazinuojant profesionalius mokymus bei sistemingai atnaujinti efektyviai profesinei veiklai būtinas žinias.

Mūsų veikla

*technino/gamybinio personalo mokymai;
*administracijos darbuotojų mokymai;
*Europos sąjungos finansuojamų projektų rengimas ir administravimas;
*kitos paslaugos.

Mūsų pasiekimai

Mūsų darbas įvertintas Švietimo ir mokslo ministerijos, Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos išduotais sertifikatais. Įmonė įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

„AVGO Group“ teikiamomis paslaugomis pasitiki didžiausios Lietuvos įmonės – tai yra geriausias mūsų veiklos įvertinimas!

Dirbame kartu su klientu. Mums svarbu išsiaiškinti Jūsų tikslus bei profesinius lūkesčius – kuo daugiau sužinome, tuo naudingesni galime būti organizacijai.

Kontaktai

Adresas: Lukiškių g. 3, Vilnius

Tel.nr.: +370 600 17825

Tinkalapis: www.avgo.lt


Pavadinimas Miestas Mokymų pradžia Kalba Kaina
Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas viešajame sektoriuje pagal BDAR Vilnius 2020-03-05 Lietuvių 139.00 EUR
Standarto LST EN ISO 15189:2013 “Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos reikalavimai (ISO 15189:2012, pataisyta 2014-08-15)” reikalavimai ir jų taikymas Vilnius 2020-03-18 Lietuvių 149.00 EUR
LST EN ISO/IEC 17020:2012 “Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020:2012)” reikalavimų samprata ir taikymas Vilnius 2020-04-14 Lietuvių 149.00 EUR
Standarto „LST EN ISO 8199:2019 Vandens kokybė. Kultūrų mikrobiologinių tyrimų bendrieji reikalavimai ir nurodymai“ analizė ir taikymo praktika Kaunas 2020-02-26 Lietuvių 139.00 EUR
Švaresnės gamybos galimybių įvertinimas pramonės įmonėse Kaunas 2020-04-09 Lietuvių 690.00 EUR
Įrenginių techninė priežiūra: patikimumo didinimas, būklės stebėsenos metodai, atvejų analizė Kaunas 2020-02-27 Lietuvių 139.00 EUR
Teisiniai ir etiniai aspektai, įgyvendinant žalos pacientų sveikatai atlyginimo „be kaltės“ modelį Vilnius 2020-03-03 Lietuvių 94.00 EUR
Juslinė analizė pieno ir mėsos gaminiuose: atlikimo technika, reikalavimai laboratorijai, įrangai ir vertintojams, tyrimų metodai Kaunas 2020-03-19 Lietuvių 139.00 EUR
Aplinkosauginiai reikalavimai planuojant ūkinę veiklą: PŪV PAV procedūrų taikymo praktika, sąsajos su planavimo ir projektavimo etapais Vilnius 2020-04-28 Lietuvių 149.00 EUR
Administracinių teismų praktikos naujovės, probleminių atvejų analizė Kaunas 2020-03-18 Lietuvių 139.00 EUR
GMP+ Gerosios gamybos praktikos standartų reikalavimai, įgyvendinimas ir vidinis auditas Kaunas 2020-04-23 Lietuvių 139.00 EUR
Valstybės atsakomybė ir žalos dėl neteisėtų valstybės ir vietos savivaldos institucijų veiksmų atlyginimas Vilnius 2020-04-08 Lietuvių 139.00 EUR
Matavimo neapibrėžties vertinimas ir sprendimo taisyklių taikymas cheminių tyrimų laboratorijose Kaunas 2020-04-15 Lietuvių 149.00 EUR
Ekologiško maisto gamyba ir platinimas: kontrolės sistemos sudarymas, reikalavimai ženklinimui, imortui/eksportui, naujo ekologinės gamybos reglamento apžvalga Kaunas 2020-03-17 Lietuvių 139.00 EUR
Pramoninių nuotekų valymas: teršalų valymo būtinybė, problemos, galimybės ir perspektyvos, teršalų prigimties ir valymo metodų derinimas Kaunas 2020-04-22 Lietuvių 139.00 EUR
Teisiniai ir etiniai aspektai, įgyvendinant žalos pacientų sveikatai atlyginimo „be kaltės“ modelį Kaunas 2020-03-20 Lietuvių 104.00 EUR
Tai - mokymai įmonėms, kurie yra rengiami Jums susisiekus ir suderinus laiką su organizatoriumi. Jų kontaktus rasite organizatoriaus peržiūroje.
Užsisakyti | Demo


Programavimo paslaugos
Apie Auditorija.lt | Paslaugos | Kontaktai | Konferencijų salių nuoma | Maistas renginiams / Catering | Klientams